HSF Fenster+Türen

Oboznámenie

k spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou

OBOZNÁMENIE

Download PDF

Oboznámenie k spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou H S F, s.r.o.

v zmysle čl. 13 a a čl. 14 nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

(ďalej ako „Nariadenie“)

PRÍLOHA

Download PDF

Príloha k oboznámeniu k spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou HSF, s.r.o. - ZÁZNAM O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH