KĽUČKY

Poruke

Vždy poruke – na výber máte elegantné kľučky
rôznych materiálov, prevedení a farieb.

Vonkajšie a vnútorné kľučky s rozetou

Guľa na rozete

Rozeta na vchodové dvere

Vnútorná dverová kľučka s dlhým štítkom EUROLINE

Vonkajšia kľučka so štítkom LONDON

Vonkajšia kľučka so štítkom PARIS

Vonkajšia dverová guľa s dlhým štítkom

Vonkajšia dverová kľučka s dlhým štítkom EUROLINE

Nerezové madlo

Nerez 284136

Vonkajšia dverová guľa s dlhým štítkom

Nerez 284138

Nerezová vnútorná kľučka ZIE 2

Nerezová vnútorná kľučka FSB 1076

ZRE 7KA